مرور برچسب

گوهر سلطان بیگم

گوهر سلطان بیگم ( شاهدخت صفوی دختر شاه تهماسب یکم )

گوهر سلطان بیگم ، شاهدخت صفوی دختر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه سلسله صفوی از سلطانم بیگم و نیز خواهر اسماعیل دوم و محمد خدابنده بود. او از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . گوهر بیگم در سال ۱۵۴۰ میلادی در قزوین چشم بر جهان…