مرور برچسب

گویش خط میخی

آموزش خط میخی (آموزه هفتم)

در آموزه هفتم از سری آموزش کامل خط میخی، به آموزش و شناساندن حروف اضافه ، حروف ربط در پارسی باستان (خط هخامنشی) و یا همان خط میخی خواهیم پرداخت. ما در این آموزه با توجه به برگردان های (ترجمه های) کتیبه های خط میخی، همه این حروف را شناسایی