چرا نام پرشیا به ایران تغییر کرد؟

ایران یا پرشیا ؟ مسئله این استبدون مقدمه میرم سراغ اصل مطلب ؛ با ما همراه باشید تا علت تغییر نام (علت تغییر نام پرشیا به ایران چه بود) را برایتان در ادامه بازگو کنیم. تا نگردی اشنا زین پردی رمزی مشنوی گوش نا محرم نباشد جای پیفام سروش

پیروز نهاوندی یا ابولولو، قاتل عمر بن خطاب

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین ایران: تمدنی شگفت انگیز و چندین هزار ساله ای که با ساسانیان به پایان خط خود رسید . تمدنی که بعد از حملات مکرر عربان بادیه نشین به ایران ،این میهن با ارزش را به تسخیر خود درآورد.