سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری پیش از میلاد بود که لیست شاهان هخامنشی و رویداد های زمان سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها و تاریخ کامل هخامنشیان در این بخش آمده است. همچنین زندگینامه (شاهان) هخامنشیان به طور کامل شرح داده شده است.

1. کوروش بزرگ (۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد)
2. کمبوجیه (۵۳۰ تا ۵۲۲ پیش از میلاد)
3. بردیای دروغین (۵۲۱ پیش از میلاد)
4. داریوش بزرگ (۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد)
5. خشایارشا (۴۸۶ تا ۴۶۵ پیش از میلاد)
6. اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان (۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد)
7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
8. سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی (۴۲۳ پیش از میلاد)
9. داریوش دوم هخامنشی (۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد)
10. اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد)
11. اردشیر سوم واپسین پادشاه قدرتمند هخامنشی (۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد)
12. ارسس شاه هخامنشی (۳۳۸ تا ۳۳۶ پیش از میلاد)
13. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی (۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.