مرور رده

سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها

سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری پیش از میلاد بود که لیست شاهان هخامنشی و رویداد های زمان سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها و تاریخ کامل هخامنشیان در این بخش آمده است. همچنین زندگینامه (شاهان) هخامنشیان به طور کامل شرح داده شده است.

1. کوروش بزرگ (۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد)
2. کمبوجیه (۵۳۰ تا ۵۲۲ پیش از میلاد)
3. بردیای دروغین (۵۲۱ پیش از میلاد)
4. داریوش بزرگ (۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد)
5. خشایارشا (۴۸۶ تا ۴۶۵ پیش از میلاد)
6. اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان (۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد)
7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
8. سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی (۴۲۳ پیش از میلاد)
9. داریوش دوم هخامنشی (۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد)
10. اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد)
11. اردشیر سوم واپسین پادشاه قدرتمند هخامنشی (۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد)
12. ارسس شاه هخامنشی (۳۳۸ تا ۳۳۶ پیش از میلاد)
13. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی (۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

آرسیتس

آرسیتس ( انگلیسی : Arsites ) یکی از سرداران اردشیر سوم و داریوش سوم هخامنشیان ( سیزدهمین و واپسین فرمانروای رسمی شاهنشاهی هخامنشی از سال ۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد بود ) و نیز ساتراپ فریگیه هلسپونت بود . وی اولی بین برابرها ( جمله‌ ای است از…

فارناباز سوم

فَرّه‌ وَز سوم یا فارناباز ( به یونانی : Φαρνάβαζος - فارنابازوس ) ساتراپ فریگیه هلسپونت بود که از سال ۳۷۰ تا ۳۲۰ پیش از میلاد در این مقام قرار داشت ، وی از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل…

وادفرداد ( اتوفرادتس )

وادفرداد ( به یونانی : Aὐτoφραδάτης ) ( اتوفرادتس ) در قرن ۴ قبل از میلاد زندگی می ‌کرد ، یک پارسی که خودش را به عنوان یک ژنرال و فرمانده در پادشاهی و سلطنت اردشیر سوم هخامنشی ( پسر اردشیر دوم از شهبانو استاتیرا ، یازدهمین شاهنشاه هخامنشی…

فارناک دوم

فارناک دوم ( به انگلیسی : Pharnaces II ) ، چهارمین حکمران از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل از میلاد بر ساتراپی فریگیه هلسپونت زیر نظر شاهنشاهی هخامنشیان ایران سلطنت می ‌کردند ، آنها نسبت…

فارناباز یکم

فارناباز ( به پارسی باستان : Farnabāzu ) , ( به یونانی : Φαρνάβαζος ; ) از اعضای دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم پیش از میلاد بر ساتراپی فریگیه هلسپونت زیر نظر شاهنشاهی هخامنشیان ایران سلطنت می…

آرشام ( شاه پارس )

آرشامه ، ( پارسی باستان : ARŠĀMA /اَرسامَه ؛ یونانی : Arsámēs / اَرشَمِس ؛ آرامی : ʾršm / عرشم ) شاه پارس ( نام شاهنشاهی پارس که پارسَیَه نام داشت تا پیش از به‌ کارگیری نام ایران بوده‌ است ، و کاربرد دیگر آن که گسترده‌ تر است نام اقوام و…