مرور رده

سلسله اشکانیان از تاسیس تا انقراض

سلسله اشکانیان توسط اشک تاسیس شد و جانشینان وی نیز به احترام موسس شاهنشاهی اشکانی، نام های خود را اشک نامیدند. شاهان اشکانی از نژاد پارت ها، یعنی یکی از سه گروه آریایی ها بودند که بلند ترین سلسله ایرانی را در طول تاریخ ایران به خود اختصاص دادند.

خسرو چهارم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

خسرو چهارم ارمنستان ( ارمنی : Խոսրով ) شاهزاده‌ ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از سال ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی فرمانروایی و سلطنت کرد . « اصالت » اصالت و تبار دقیق وی نامعلوم است . مورخان ارمنی قرن پنج میلادی ، پاوستوس بوزاند و…

آرشاک دوم ( پادشاه ارمنستان )

آرشاک دوم ( ارمنی : Արշակ Բ ) پادشاه ارمنستان از سلسله اشکانی ارمنستان ( آرشاکونی ، سلسله‌ ای از نسل و تبار اشکانیان ایران بودند که بیش از سه سده بر ارمنستان حکومت کردند ) بود که از سال ۳۵۱ تا سال ۳۶۷ میلادی سلطنت کرد ، پیش از او‌ تیگران…

آرشاک یکم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

آرشاک یکم ارمنستان ( به ارمنی : Արշակ ) یک شاهزاده اشکانی از نژادی ایرانی و یونانی بود که در سال ۳۵ به عنوان یک پادشاه تحت حمایت روم در ارمنستان به سلطنت رسید . « زندگی » آرشاک یکم پسر اول پادشاه اشکانی اردوان سوم اشکانی هجدهمین شاهنشاه…

پاکور یکم ( شاهنشاه خاندان اشکانی )

پاکور یکم یک شاهزاده اشکانی بود که در سال ۶۳ پیش از میلاد زاده شد . او بر پدرش شورید و خود را شاهنشاه اشکانی نامید اما مدتی بعد ( حدوداً یکسال ) ، حاکمیت پدرش را قبول کرد . وی پسر ارد دوم شاهنشاه اشکانی و لائودیکه شاهدخت کوماژنی بود . او از…

سیناتروک دوم ( اشکانی )

سیناتروک دوم یا سنتروک دوم پسر مهرداد چهارم اشکانی بود ، که در دوران سلطنت عموی خود خسرو مدعی تاج و تخت شد . پیش از او خسرو و پس از او مهرداد چهارم بر تخت سلطنت نشستند . در سال ۱۱۶ میلادی ، تراژان امپراتور روم ، خسرو را شکست داد و تیسفون را…

خسرو دوم ( اشکانی )

خسرو دوم از مدعیان تاج و تخت شاهی در دوره شاهنشاهی اشکانی در حوالی سال ۱۹۰ میلادی بود ، پیش از او بلاش چهارم و پس از او بلاش پنجم بر تخت شاهی نشستند . وی از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . اطلاعات زیادی از او در تاریخ ، به…