مرور رده

تاپ تن های تاریخ باستان

در این بخش تاپ تن ها و یا رده بندی بهترین های تاریخ باستان قرار میگیرد. این بخش که یکی از پر طرفدارترین بخش های سایت تاریخ پارسی می باشد تاپ تن های بزرگترین امپراتوری ها و بزرگترین جنگ های تاریخ و …. قرار گرفته است.

ائومنس ( ژنرال و دانشمند یونانی )

ائومنس ( زبان یونانی : Εὐμένης ؛ ) ژنرال و دانشمند یونانی است که در سال ۳۶۲ پیش از میلاد چشم بر جهان گشود . وی ملیتی یونانی داشت . او در جنگ ‌های دیادوخوی ( ژنرال ‌ها ، خانواده و دوستان اسکندر مقدونی بودند که بعد از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳…

بارسینه ( دختر آرتاباز دوم )

بارسینه ( یونانی : Βαρσίνη ؛ ) دختر آرتاباز دوم ، فرمانده و اشراف زاده پارسی و نیز ساتراپ ایرانی فریگیه هلسپونت بود . وی یک زن یونانی رودسی بود ، که در سال ۳۶۳ پیش از میلاد زاده شد . او خواهر زاده سرداران یونانی ، منتور و ممنون بود .…

فارناک دوم ( پادشاه پنتوس )

فارناک پادشاه پونتوس , شناخته شده به عنوان فارناک دوم ( یونانی : Φαρνάκης ; ) شاهزاده و بعده ها فرمانروای پنتوس و سرزمین پادشاهی بسفور تا هنگام مرگش بود . وی از سال ۶۳ تا ۴۶ پیش از میلاد پادشاه پنتوس بود ، پیش از او مهرداد ششم و پس از او…

آیوتاپا ( دختر مهرداد سوم و ملکه کوماژن )

آیوتاپا دختر مهرداد سوم فرمانروای کوماژن بود . وی بعد از ازدواج با برادر خود ، آنتیوخوس سوم ، به عنوان ملکه کوماژن سلطنت کرد . او از ازدواج‌ خود صاحب دو فرزند به نام های آنتیوخوس چهارم کوماژن و شاهزاده خانم یولیا آیوتاپا شد . آیوتاپا در ۲۰…

آیوتاپا ( ملکه امسا )

آیوتاپا ، یک شاهزاده کوماژنی و دختر شاه مهرداد سوم پادشاه کوماژن و شاهزاده خانم آیوتاپا ماد آتروپاتن بود ، او ملکه و همسر پادشاه سوریه سامس سیراموس دوم از امسا بود . وی حدوداً در ۲۰ پیش از میلاد متولد شد ، او خواهر آکا دوم کوماژن ، آنتیوخوس…

چیش پیش ( شاه پارس )

چیش‌ پیش شاه پارس بود که از سال ۶۵۰ تا ۶۲۰ پیش از میلاد سلطنت و حکمرانی کرد ، پیش از او هخامنش و پس از او کوروش یکم و آریارمنه بر تخت سلطنت نشستند . وی فرزند و جانشین هخامنش ( نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفه پاسارگادیان ) ، شاه سرزمین…