در زمان سلسله هخامنشی، شهبانویان و شاهدختان بسیاری در دربار و در دستگاه حکومتی و حتی در ارتش حضور پر رنگ داشته و حتی خدمات بیشماری را ارائه کرده اند که ما لیست این زنان را که در زمان هخامنشیان زیسته اند را در این بخش ۀورده ایم

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.