مرور رده

زنان در شاهنشاهی ساسانی

زنان زیادی در زمان ساسانیان در دربار ایران و در رستگاه حکومتی بوده اند که در این بخش به معرفی آنان پرداخته ایم.

چشمک ( همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی )

چشمک ( پارسی میانه: Cašmag ) یا چشمه یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا سال ۲۴۲ میلادی حکومت کرد او همچنین از سال ۲۱۱/۲ تا سال ۲۲۴ میلادی شاه پارس بود .…

انوشک ( نجیب زاده ساسانی و همسر اردشیر بابکان )

انوشک ( پارسی میانه : Anōšag ) یا انوشه یکی از زنان نجیب ‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا ۲۴۲ میلادی سلطنت کرد ، او از ازدواجش با اردشیر بابکان صاحب یک دختر به نام…

روددخت ( دختر اردشیر بابکان )

روددخت ( پارسی میانه : Rōdduxt ) یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی دختر انوشک ( نجیب‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی ) و اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی بود . از وی در سنگ‌ نوشته شاپور یکم بر کعبه زرتشت با عنوان «…

شیرین ( شهبانوی ساسانی و محبوب ترین همسر خسرو پرویز )

شیرین شهبانوی پر نفوذ ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر فرخزاد خسرو پنجم ) و محبوب ‌ترین همسر خسرو پرویز بیست و چهارمین شاهنشاه مقتدر ساسانی بوده ‌است . نظامی ، شیرین را شهبانوی ایرانی ارمنی ‌الاصل دانسته که خسروپرویز از جوانی شیفته و…

مریم ( شهبانوی ساسانی و همسر خسرو پرویز )

مریم شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر شیرویه ) و همسر خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز ، بیست و چهارمین شانشاه ساسانی و از شاهان مقتدر ساسانی بود . وی شاهزاده ‌ای رومی به نام ماریا و دختر موریس امپراتور روم بود . در سال ۵۹۰ میلادی بعد…

دینگ میشانی ( همسر شاپور میشانشاه )

دینَگ ( پارسی میانه : Dēnag ) یک بانبشن ( شهبانو ) ساسانی در سده سوم میلادی و همسر شاپور میشانشاه شاهزاده و دومین فرزند شاپور یکم و شاه میشان بود . شاپور حکمران میشان بود و بعد از مرگش دینگ جانشین وی شد . از دینگ به نام میشان بانبشن (…