مرور رده

سلسله ماد، آغاز فرمانروایی ایرانیان

سلسله ماد ها، نخستین سلسله ایرانی بود که 150 سال بر ایران حکومت کردند و 4 پادشاه از ایشان بر تخت نشست. پایتخت ماد ها شهر هگمتانه (همدان امروزی) بود. زبان ماد ها زبان پارسی باستان بود و پادشاهان ماد در زیر آمده است.

مروری بر مهم ترین جنگ های دوران حکومت مادها

حکومت مادها که یکی از قدرتمندترین فرهنگ‌های ایران باستان بودند، به دلیل پیشرفت‌های فرهنگی و نظامی خود، در بسیاری از جنگ‌ها برای حفظ قدرت و گسترش سرزمین‌هایشان شرکت داشته و از این‌طریق، قدرت و سیاست‌های جنگی خود را به نمایش می‌گذاشتند.

اهمیت هگمتانه در پادشاهی ماد

شهر هگمتانه در دوران پادشاهی مادها، به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار شناخته می‌شد. این شهر مرکز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود و تحت‌تاثیر قابلیت‌های اقتصادی و استراتژیک خود، به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم در منطقه به شمار

پادشاهی ایشتوویگو

ایشتوویگو یا آستیاگ، چهارمین پادشاه مادها بود که امپراطوری صدساله آنها را تسلیم هخامنشیان کرد. طبق منابع تاریخی هرودوت، دوران سلطنت این پادشاه از سال 585 تا 550 پیش از میلاد به مدت 35 سال طول کشید تا در نهایت، در شورشی که توسط کوروش بزرگ

پادشاهی هوخشتره، سومین پادشاه ماد

هوخشتره کیست؟ بیوگرافی هوخشتره سیاکسارس، هوخشتره یا سیاگزار سومین پادشاه مادها بود. سیاکسارس با امپراتوری بابلی نو برای نابودی امپراتوری آشور نو همکاری کرد و اکثر مردمان ایرانی، ایران باستان را متحد کرد و بدین وسیله ماد را به یک

فرورتیش دومین پادشاه ماد ها

فرورتیش پادشاه مادها فرورتیش دومین شاه ماد پسر دیاکو اولین شاه ایران و ماد (۶۷۵ - ۶۵۳ پیش از میلاد مسیح) پیش از میلاد است و پدربزرگ ماندانا، مادر کوروش بزرگ محسوب می شود.بسیاری از باستان شناسان، با توجه به تقویم‌ها و

دیاکو، اولین پادشاه ایران و ماد

دیاکو پادشاه ماد ها  دیاکو یا دیااُکو یا به قول هرودوت دیوکس اولین شاه ماد می باشد. دیاکو در شاهنامه شاید هوشگ پیشدادی باشد. هرچند که دیاکو را نخستین فرمانروای مادی می شناسد، سرزمین ماد باز هم امیران و شاهک هایی داشته است که خبری از آنها…