مرور رده

جنگ های ساسانیان با اعراب

جنگ های بین اعراب و ساسانیان یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های جهان باستان است که در بیشتر جنگ های سربازان بی روحیه ایران شکست خوردند. هرچند که پیش از حمله اعراب به ایران ساسانیان به دست خود سقوط کرده بودند و در لبه پرتگاه منتظر یک تند بادی بودند که آنان را نقش بر زمین کند. این تند باد هم همان اعراب مسلمان بودند که با وعده های برابری تمام مردم به ایران حمله کردند.

کشته شدن یزدگرد سوم

یزدگرد پس از شکست سنگین ارتش ایران در جنگ نهاوند جز عنوان پادشاهی چیزی نداشت، ناگزیر از این شهر به آن شهر می رفت. سپهبد طبرستان طی نامه ای از یزدگرد درخواست کرد تا به طبرستان برود و در آنجا با کمک و همکاری دیلمیان جنگ را با مسلمانان ادامه…

پنج دلیل بزرگ شکست ساسانیان از اعراب

شکی نداریم که ضربات کوبندۀ اعراب مسلمان عامل اصلی در شکست های ایرانیان از مسلمانان به شمار می رفت، ولی این ضربات عامل شکست بود و نه علت آن. دلایل اصلی شکست ساسانیان از مسلمانان را باید در چیرگی ضعف وگسترش فساد داخلی کشور در آن زمان جستجو…

پیروز سوم

فیروز سوم یا پیروز سوم در واقع پسر یزدگرد سوم بود. دودمان یزدگرد پس از متلاشی شدن ارتش امپراتوری ساسانی به شمال شرق ایران رفتند. در زمانی که امپراتوری ساسانی هنوز درگیر جنگ با اعراب بود، یزدگرد سوم پسر خویش یعنی پیروز سوم را برای دریافت کمک…

واقعیت جنگ قادسیه

در سال ۶۳۵ میلادی، یزدگرد سوم واپسین پادشاه ایران، در این زمان رستم فرخزاد را از خراسان به تیسپون فراخوانده بود چرا که وجود سردار بزرگی همچون رستم به پادشاه آرامش خاطر می داد. در نوامبر سال 636 میلادی که اعراب مرزهای غربی ایران را به خاک و…

جنگ پل پیروزی ساسانیان بر اعراب

به سال 634 میلادی که سال بسیار بد و شومی برای ایرانیان بود، رستم فرخزاد رازی سپهبد ساتراپی خراسان، از طرف دربار با اختیارات تام به سپهسالاری کل قوای ایران منصوب شد. رستم فرخزاد که از اوضاع آشفته ایران آگاهی داشت در نخستین اقدام خود فرمان…

نبرد جلولا

نبرد جلولا نام یکی از جنگ های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس سقوط شهر افسانه ای کتسپون (تیسپون)، یزدگرد سوم و اشراف زادگان ایرانی…