مرور رده

جنگ های ساسانیان با اعراب

جنگ های بین اعراب و ساسانیان یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های جهان باستان است که در بیشتر جنگ های سربازان بی روحیه ایران شکست خوردند. هرچند که پیش از حمله اعراب به ایران ساسانیان به دست خود سقوط کرده بودند و در لبه پرتگاه منتظر یک تند بادی بودند که آنان را نقش بر زمین کند. این تند باد هم همان اعراب مسلمان بودند که با وعده های برابری تمام مردم به ایران حمله کردند.

جنگ فراض، اتحاد ایران و روم در مقابل اعراب

نبرد فراض در اواخر سال 633 یا ژانویه 634 میلادی بین اعراب مسلمان و نیروهای متحد امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی رخ داد. در جنگ فراض اتحاد عجیب سپاه ایران و روم برای اولین بار در تاریخ رخ می دهد. این نبرد با پیروزی اعراب به پایان رسید و

نامه رستم فرخزاد به برادرش معنی شعر + صوتی

نامه رستم فرخزاد به برادرش فرخ هرمز نامه ای است که در حین جنگ قادسیه و هنگامی که سپهسالار ارتش ایران یعنی رستم فرخزاد در جنگ با اعراب، متوجه شد که طبق پیشگویی ها دیگر امیدی به پیروزی ارتش ایران در مقابله با اعراب نیست، برای برادر خویش نوشت…

اشتباهات مرگبار فرماندهان ساسانی در جنگ با اعراب

نزدیک به هزار سال از یورش اعراب به ایران زمین می گذرد با بررسی اوضا آن زمان در می یابیم که رستم فرخزاد فرمانروای خراسان با کودتایی قدرت را به دست می گیرد و بدون چشمداشتی یزدگرد سوم را به قدرت می رساند در اینجا اوضاع آشفته ایران در

جنگ ولجه

پس از شکست ایرانیان در دو جنگ نخستین با اعراب مسلمان، که طی آن صدمات و تلفات سنگینی بر ارتش ایران وارد آمد، دربار ایران که از شکست مذار آگاه شده بود، این بار به یکی از امرای ساسانی نام اندرز ، دستور داد تا خود را برای رویارویی با سپاه خالد…

جنگ خونین نهاوند

جنگ نهاوند بین چه کسانی بود؟ نبرد نهاوند در سال 642 بین نیروهای عرب مسلمان به فرماندهی خلیفه عمر و سپاهیان ایرانی ساسانی به رهبری پادشاه یزدگرد سوم درگرفت. که به گفته برخی مورخ جنایات اعراب در جنگ نهاوند بسیار بوده است. یزدگرد سوم به منطقه…

داستان جنگ ذوقار، علت جنگ چه بود؟!

جنگ ذوقار چه بود؟ نبرد ذوقار (به عربی: یوم ذی قار) که به جنگ پستان شتر نیز معروف است، نبردی پیش از اسلام بود که بین قبایل عرب و خسرو پرویز درگرفت. علت جنگ ذوقار را در ادامه برایتان بازگو می کنیم .این نبرد پس از مرگ نعمان سوم به