جنگ های بین اعراب و ساسانیان یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های جهان باستان است که در بیشتر جنگ های سربازان بی روحیه ایران شکست خوردند. هرچند که پیش از حمله اعراب به ایران ساسانیان به دست خود سقوط کرده بودند و در لبه پرتگاه منتظر یک تند بادی بودند که آنان را نقش بر زمین کند. این تند باد هم همان اعراب مسلمان بودند که با وعده های برابری تمام مردم به ایران حمله کردند.

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.