آموزش خط های باستانی

Recent Posts

اردشیر سوم ( شاه ایالت پارس )

اردشیر سوم ( شاه ایالت پارس )

اردشیر سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . اردشیر سوم پسر... Read more

منوچهر دوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر دوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر دوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . منوچهر دوم پسر... Read more

منوچهر سوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر سوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . منوچهر سوم پسر... Read more

وهشیر دوم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر دوم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر دوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود که در سده سوم میلادی ( ۲۱۰_ ۲۰۶ میلادی ) سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود... Read more

وهشیر یکم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر یکم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر یکم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود که در سده یکم پیش از میلاد سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او ار... Read more

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.