آموزش خط های باستانی

Recent Posts

زندگی نامه کریم خان زند

زندگی نامه کریم خان زند

کریم خان یکی ازبهترین ومهربانترین وعادلترین حاکمانی بود که ایران به خود دیده وی به دلسوزی معروف بوده وتنها حاکمی بود که از عنوان شاه وسلطان فراری بود... Read more

حکومتهای ایران بعد ازدین اسلام

پس از غلبه کردن اعراب مسلمان برساسانیان، دین اسلام درایران برپاشد. دراین دوران،تاریخ ایران شاهد تغییرات زیادی در زمینه های سیاسی،اجتماعی ومذهبی بود تس... Read more

ماه یشت اوستا

ماه یشت اوستا

ماه یشت یکی ازبند های کتاب اوستا می باشد که دارای هفت بند می باشد. در ماه یشت، ماه حامل تخمۀ ستوران است. در بند سوم از ماه یشت، ماه در بردارندۀ تخمۀ گ... Read more

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.