آموزش خط های باستانی

Recent Posts

ماه یشت اوستا

ماه یشت اوستا

ماه یشت یکی ازبند های کتاب اوستا می باشد که دارای هفت بند می باشد. در ماه یشت، ماه حامل تخمۀ ستوران است. در بند سوم از ماه یشت، ماه در بردارندۀ تخمۀ گ... Read more

بهرام چهارم ساسانی

بهرام چهارم ساسانی

بهرام چهارم ساسانی بهرام چهارم  ساسانی یا وهرام چهارم از ۳۸۸ تا سال ۳۹۹ میلادی، سیزدهمین شاهنشاه ایران ساسانی بود. مهمترین دلیل معروفیت بهرام چهارم به... Read more

یزدگرد یکم ساسانی

یزدگرد یکم ساسانی

یزدگرد اول ساسانی که بود؟ (بیوگرافی یزدگرد اول) یزدگرد یکم ساسانی در سال ۳۹۹ میلادی بر تخت نشست. به گفته فردوسی بزرگ یزدگرد یکم از مرگ برادرش(بهرام چه... Read more

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.