سال چهار امپراتور سالی است که در یک سال 4 امپراتور از امپراتوران روم بر تخت نشستند و اسامی آنان در زیر آمده است.

1. گالبا امپراتور روم
2. اتو امپراتور روم
3. ویتلیوس امپراتور روم
4. وسپاسیان امپراتور روم

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.