لیست 10 نفره کم سن ترین پادشاهان تاریخ جهان

در این بخش از سایت تاریخ پارسی به 10 تن از پادشاهان جوان ترین و کم سن ترین پادشاهان جهان از روزگاران دور تا به اکنون پرداخته ایم. این لیست مربوط به تاریخ جهان می باشد بدین معنی که شامل همه کشور های جهان از دوره باستان تا به امروز است.

آتشکده قره تپه در فامنین

آتشکده باستانی واقع در فامنین همدان که امروزه به نام آتشکده قره تپه شناخته می شود که در 4 کیلومتری جنوب فامنین قرار دارد. قدمت این آتشکده به زمان ساسانیان بر میگردد که در زمان ایشان دین رسمی کشور دین زرتشتی بوده است و در هر شهری یک یا چند…