مرور برچسب

، شهبانوی ساسانی

شیرین ( شهبانوی ساسانی و محبوب ترین همسر خسرو پرویز )

شیرین شهبانوی پر نفوذ ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر فرخزاد خسرو پنجم ) و محبوب ‌ترین همسر خسرو پرویز بیست و چهارمین شاهنشاه مقتدر ساسانی بوده ‌است . نظامی ، شیرین را شهبانوی ایرانی ارمنی ‌الاصل دانسته که خسروپرویز از جوانی شیفته و…

مریم ( شهبانوی ساسانی و همسر خسرو پرویز )

مریم شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر شیرویه ) و همسر خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز ، بیست و چهارمین شانشاه ساسانی و از شاهان مقتدر ساسانی بود . وی شاهزاده ‌ای رومی به نام ماریا و دختر موریس امپراتور روم بود . در سال ۵۹۰ میلادی بعد…

شاپوردختک دوم ( شهبانو و ملکه ساسانی )

شاپوردختک دوم ( پارسی میانه : Šābuhrdux-tag ) ، که به عنوان شاپوردختک دوم و شاپوردختک سکان شهبانو نیز مشهور و نامی است ، شهبانوی ( بانبشن ) ساسانی در اواخر سده سوم و اوایل سده چهارم میلادی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر هرمز دوم ) و خواهر و…

نیون دخت ( شهبانوی ساسانی و همسر قباد یکم ساسانی )

نیوَن‌دخت ( پارسی میانه : Nēwanduxt ) شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر خسرو انوشیروان ) و همسر قباد یکم ساسانی بیستمین شاهنشاه ساسانی بود که دوبار بر تخت سلطنت نشست و بر ایران فرمانروایی کرد . وی مادر خسرو انوشیروان بیست و دومین…

پیروزدخت ( شاهزاده و شهبانوی ساسانی )

پیروزدخت شهبانوی ساسانی و خواهر و همسر قباد یکم بیستمین شاهنشاه ساسانی بود که دو بار بر تخت پادشاهی ایران نشست . حاصل ازدواج وی با قباد یکم یک دختر به نام سامبیکه بود که با قباد یکم ازدواج کرد . پیروزدخت از دودمان ساسانی ، دختر شاه پیروز…

سپینود ( شهبانو و ملکه امپراطوری ساسانی )

سپینود شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر یزدگرد دوم ) و همسر بهرام پنجم ( بهرام گور ) پانزدهمین شاهنشاه ساسانی بود که از سال ۴۲۱ تا سال ۴۳۸ میلادی بر ایران فرمانروایی میکرد . سپینود از این ازدواج صاحب یک پسر به نام یزدگرد دوم شد که…