مرور رده

آموزش کامل خط میخی

در این بخش ما قصد داریم تا خط میخی یا خط پارسی باستان را به طور کامل و به زبانی عامیانه برای شما کاربران تاریخ پارسی آموزش دهیم. این آموزش ها در قالب چند آموزه خدمت شما آموزش داده خواهد شد.

آموزش خط میخی (آموزه چهارم)

امیدوارم در آموزه های پیشین با حروف خط میخی که همۀ آنها را را به شما آموزش دادیم آشنا شده باشید. از این آموزه به بعد یعنی آموزه چهارم به بعد ما به برگردان (ترجمه) کتیبه های گوناگون خط میخی می پردازیم و آنان را به طور دقیق و واضح برایتان…

آموزش خط میخی (آموزه سوم)

در آموزه یا درس سوم آموزش خط میخی به آموزش باقی مانده بندواژه (حروف) خط میخی خواهیم پرداخت. این آموزه واپسین آموزه برای آموزش بندواژه ها می باشد و از آموزه چهارم به بعد به آموزش برگردان (ترجمه) کتیبه های خط میخی خواهیم پرداخت و به شما آموزش…

آموزش خط میخی (آموزه دوم)

اميدوارم در آموزه یکم با بندواژه های آموزه نخست خط ميخي آشنا شده باشيد ، پیشنهاد مي كنم از بندواژه ها را به صورت دستي، چندین بار بنویسید تا جايي كه به خوبي بتوانید آنها را به خاطر بسپارید. در آموزه دوم به آموزش بندواژه های دیگری از خط میخی…

آموزش خط میخی (آموزه یکم)

آموزه یکم خط میخی پارسی در مقایسه با خط های میخی ایلامی و آشوری که هر کدام چند صد حروف داشتند کمتر از ۴۰ حروف دارد. ما در ان جا قصد آموزش خط میخی را به صورت ۱۰ درس داریم که در درس یکم به آموزش ۸ حرف از حروف خط میخی پارسی می پردازیم.…

داستان شیرین بازخوانی خط میخی

تاریخ خط میخی فارسی باستان داستان شیرین و دلچسب بازخوانی خط میخی فارسی باستان، 2500 سال پس از پدیداری آن، یکی از دستاوردهای بزرگ دانش است که حتی برای حرفه ای ها داستان پرشوری است. این داستان بخش مهم و تعیین کننده ای از تاریخ هخامنشیان را در…

خط میخی چگونه به وجود آمد

خط میخی چیست؟ خط میخی خطی است که از هزاره سوم پیش از میلاد، تا نیمه سده اول میلادی، قوم های باستانی آسیای غربی، به ویژه سومری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایلامی ها و ایرانی ها برای نوشتن از آن استفاده کرده اند. این همان خطی است که هرودت از آن…