درباره نویسنده

بردیا

بردیا

راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

مطالب مشابه

6 ديدگاه

 1. 1
  Avatar

  شهریار

  درود
  ببخشید فایل کتاب اوستا به زبان فارسی رو میتونین تو سایت بزارین

  پاسخ
  1. 1.1
   بردیا

   بردیا

   درود
   لطفا در انجمن در بخش درخواست کتاب مطرح نمایید
   با سپاس

   پاسخ
 2. 2
  Avatar

  حسینعلی

  بادرود.نظراینجانب درموردزرتشت اینه :درمنطقه ایی اززابلستان سیستان زندگی میکنم جایی که محل تنظیم اوستا بوده وقدیمی ترین آتشکده هادراین منطقه وجودداردومحل ظهورمنجی ایی که دراوستا به آن اشاره شده ودرثانی زمانی نمادسیمرغ بعنوان پرچم سیستان بزرگ وایران واولین مکان ایجادحکومت پادشاهی ایران بوده است ومی گویندکه ازدریاچه هامون سیستان سوشیانت که منجی دراوستا معرفی شده ازاین سرزمین ظهورمیکند

  پاسخ
 3. 3
  Avatar

  حسینعلی

  بادرودبی پایان.درمنطقه سیستان که سیستان زابل وپنج سهرستان نمی باشدبلکه سرزمینی پهناورکه دارای ایالات متعذی همچون سندوبلوچستان وایالت کابلستان و زابلستانوپشتونستان وحتی قسمتهایی بیشترازهندوستان ج و سرزمین سیستان بوده است وقتی به هنردست نان منطقه همچون بلوچهادقت کنیدمتوجه میشویدکه انهابیشترازازمثلث استفاده میکرده اندکه بمعنی 3ضلع کردارنیک پندارنیک وگفتارنیک که سه رکن اصلی دین رتشت می باشدوازانجایی که خورشیدوسیمرغ جزو نمادتایخی ومشترک اقوام منطقه می باشدکه سیمرغ نیزدرمثلث یادشده می باشد.وقتی به نمادتاریخی امپراطوری ایران بنگریدمیبینیدکه کوروش امپراطوری خودش راباتصویرپادشاهی برروی سیمرغ بنانموده است یعنی بجای سرسیمرغ تصویر یک انسان یاهمان پادشاه هست یعنی به معنی این که اگرسیمغ ازتاریخ ایران حذف شود ریشه تاریخ ایران حذف میشودواین اثباط گرتشکیل اولین حومت وپادشاهی درمنطیه درسیستان بوده است وریشه دین زرتشت ازسیستان بوده است

  پاسخ
  1. 3.1
   Avatar

   حسینعلی

   بادرود
   وقتی که به پیش بینی های کتاب زرتشتیان مینگریم چه دربحث ظهورمنجی که ازسیستان ظهورمیکندووقتی اتفاقات منطقه آسیا رامینگریم که بیشترقومهاتمایل به اتحادنژادی پیداکرده اند البته اقوام ازدیربازباهم متحدبوده اندواین دولتها هستندکه بخاطرمغایرتهای سیاسی باهم درگیرند
   ووقتی می بینیم ازسندکه درپاکستان است وازکابل وپشتونستا ونیمروژدرافغانستان همه باهم خیشاوندندوهمه رپی ازبین رتن مرزهایندوبه اتحادنژادی می اندیشند که محورپیدایش این اتحادنژادی دراقوام سیستان شکل گرفته اینها همه درمجموع خبر یک اتفاغ مهم وتاریخی میدهد

   پاسخ
 4. 4
  Avatar

  حسینعلی

  بادرود
  مامعتقدیم که این عالم هستی خالقی داردوخالق این هستی قوانینش برضدخلقتش که طبیعت باشدنیست
  ماخالق راازطبیعتش وقوانینش رابامطابقت باطبیعتش
  مشخص میکنیم/شادزی مهرافزون بدرودتادرودی دیگر

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه غیر قانونی بوده و پیکرد قانونی دارد.