لیست 10 سلسله طولانی تاریخ ایران

طولانی ترین سلسله حاکم بر ایران کدام است؟ کدام حکومت یا سلسله بیشترین و طولانی ترین حکومت را در ایران داشته است؟ سرزمین باستانی ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود سلسله ها و حکومت های بزرگ و کوچک را به خود دیده است که هر کدام از آنان

ماهوی سوری مرزبان مرو

نخستین بار که از ماهوی سوری می شنویم هنگامی است که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران باستان، شاه ایران است و اعراب به سوی مرزهای ایران هجوم آورده اند و یزدگرد سوم و بزرگان کشور پس از شکست قادسیه در انجمن مشغول رایزنی و در اندیشه پیدا کردن چاره

یزدگرد دوم ساسانی

بیوگرافی یزدگرد دوم یزدگرد دوم ساسانی پسر بهرام گور و سپینود، شانزدهمین شاه از شاهنشاهی ساسانی می باشد که 18 سال پادشاهی کرد (از 438 تا 457 میلادی). شاهنشاهی ایران در هنگام پادشاهی یزدگرد دوم در وضعیت خوبی قرار داشت. یردگرد دوم دارای 4

فیلیپ دوم سلوکی، آخرین پادشاه سلوکیان

بیوگرافی فیلیپ دوم سلوکی فیلیپ دوم فیلورومئوس آخرین پادشاه و سی امین پادشاه سلسله سلوکیان و پسر فیلیپ یکم بود. لقب او یعنی فیلورومئوس در زبان باستانی یونانی به معنای دوستدار رُم می باشد. فیلیپ دوم را با لقب "باروپُس" به معنای "سنگین‌ پا"…

آموزش خط میخی (آموزه ششم)

با درودی دوباره به دوستداران آموزش خط میخی از سری آموزش کامل خط میخی، در نخست خواستم که از واژه های پارسی در این آموزه استفاده کنم ولی از آنجایی که ما در این آموزه به آموزش دستور زبان خط میخی پرداخته ایم، برای پردازش بهتر این آموزه برای…

دیاکو، اولین شاه ایران و ماد

بیوگرافی دیاکو یا دیااُکو یا به قول هرودوت یونانی دیوکس، ماد مردی که اصالتا از مردم ماد بود، نخستین فرمانروای تاریخ ایران است. بدیهی است که پیش از روایتی که دیاکو را نخستین فرمانروای مادی می شناسد، سرزمین ماد باز هم امیران و شاهک هایی داشته…